Utbildningar och nätverk

Välkommen på kurs, workshop, nätverksträff, seminarium arrangerade av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Region Stockholm. Vi vänder oss främst till dig som arbetar med folkhälsofrågor i Stockholms län, till exempel inom vård, skola och intresseorganisationer, eller som politiker eller tjänsteman inom region, kommun och stat.

Vi publicerar våra kommande utbildningar, seminarier och nätverksträffar på Folkhälsoguiden:  www.folkhalsoguiden.se - klicka dig vidare här.

Tillsammans med Karolinska institutet håller CES föreläsningsserien Stockholm public health lectures. Läs mer om våra öppna föreläsningar här.

Läs mer om nätverken i CES regi:

Nätverk för hälsa

Nätverk för ANDTS-samordnare (Spindelklubben)

Hitta till oss

Vi finns på Solnavägen 1 E (Torsplan), plan 6, i Stockholm.