Enheten för kommunikation

Unit for Communication

Enheten planerar, genomför och följer upp Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins (CES) interna och externa kommunikation och ger stöd till ledningen och övriga enheter i kommunikationsfrågor.

Den ansvar också för Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins gemensamma kanaler som webbplatser och intranät samt samordnar mediekontakter.

Enheten ansvarar även för verksamhetens publikationer samt koordinering av seminarier och nätverk.