Rapporter om cannabis och unga vuxna

Här kan du läsa rapporter om cannabisproblematiken bland unga vuxna i Stockholms län. Rapportserien ges ut av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) i samarbete med Region Stockholms Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Cannabisvård bland unga vuxna

I den här rapporten redovisar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) förekomsten av cannabisrelaterade diagnoser hos 18 till 29-åringar i Stockholms län, under perioden 2006 till 2019. Data kommer från Region Stockholms VAL-databaser och Statistiska centralbyrån.

Rapporten visar att andelen unga vuxna i länet med en cannabisrelaterad diagnos har fördubblats mellan år 2006 och 2019. Diagnoserna är vanligare bland yngre, män och personer med kort utbildning. Dessutom finns stora skillnader i förekomst mellan olika områden i länet.

Läs rapporten: Cannabisvård bland unga vuxna (pdf, 652 kb) (2022:6)

Ungas uppfattning om cannabis

I den här rapporten har STAD vid Centrum för psykiatriforskning intervjuat 32 unga stockholmare i åldrarna 18 till 29 år om syn på cannabis och cannabisrelaterade ämnen såsom riskmedvetenhet, skäl till att använda respektive avstå cannabis samt samhällets information om drogen.

Rapporten visar att unga vuxna i Stockholms län efterfrågar cannabisinformation från trovärdiga avsändare och med nyanserade budskap. Dessutom upplever de stigma i kontakten med vården för cannabisbruk.

Läs rapporten: Ungas uppfattning om cannabis (pdf, 1,2 mb) (2022:4)

Cannabisbrottens geografi i Stockholms län

I den här rapporten kartlägger Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i vilka situationer personer upptäcks eller misstänks inneha, använda eller langa cannabis i Stockholms län. Data från Polisen och Nationellt forensiskt centrum ligger till grund för kartläggningen. 

Rapporten visar att olika typer av cannabisbrott, som innehav och langning, sker vid olika platser och miljöer i Stockholms län. De är situationsbundna och samhällets åtgärder behöver därför vara specifika för de olika brotten.

Läs rapporten: Cannabisbrottens geografi i Stockholms län (pdf, 1,1 mb) (2022:2)

Inslag av cannabis vid dödligt våld i Stockholms och Sverige

I den här rapporten undersöker Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) förekomsten av cannabis vid det dödliga våldet i hela landet och i Stockholms län specifikt, åren 2008 till 2019.

Rapporten visar att inslag av cannabis vid dödligt våld har ökat de senaste åren, både i länet och i hela Sverige. Ökningen är störst i det dödliga våldet av och mot ungdomar och unga vuxna, i synnerhet män.

Läs rapporten: Inslag av cannabis vid dödligt våld i Stockholm och i Sverige (pdf, 718 kb) (2022:1)