Enkätundersökning om smärta

Under hösten 2023 kartlägger Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm förekomsten av smärta bland invånarna i Stockholms län. Syftet är att öka kunskapen om smärta, som är ett av våra största folkhälsoproblem.

Smärta ett av våra största folkhälsoproblem

Under hösten 2023 får 10 000 slumpvist utvalda personer i Stockholms län en inbjudan om att delta i en enkätundersökning om smärta. I Region Stockholms senaste folkhälsorapport (Folkhälsorapport 2023) beskrivs smärta bland de största folkhälsoproblemen i länet. Framför allt smärta i nedre delen av ryggen, nacken samt migrän tillhör de tillstånd som bidrar mest till funktionsnedsättning i länet. Samtidigt finns det brist på kunskap om långvarig smärta.

Den här undersökningen syftar därför till att kartlägga smärtan i Stockholms län och därmed bidra med kunskap som bland annat kan användas för att planera, prioritera och förbättra vården i Region Stockholm.

Undersökningen görs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) som är en del av Region Stockholm. 

Deltagarna besvarar enkät i Hälsometern

De 10 000 personer som tillfrågas om att delta är mellan 16 och 75 år och folkbokförda i Stockholms län. Inbjudan skickas via vanlig post eller via e-myndighetspost (t.ex. Kivra eller Min myndighetspost).

Den som vill delta får besvara en enkät om smärta i Hälsometern – Region Stockholms app för datainsamling. Enkäten tar cirka tio minuter att fylla i (beroende på de svar som anges). Även de som inte besväras av smärta uppmanas att delta.

Kontakt

Mejla oss om du har några frågor om undersökningen.