Förbättrad psykisk hälsa hos unga hbtq-personer

Studier visar att unga hbtq-personer (homo- och bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter) har högre risk för psykisk ohälsa jämfört med andra jämnåriga, orsakerna till detta är dock oklara.

Inom detta forskningsområde undersöker CES bland annat hur den psykiska hälsan hos unga hbtq-personer i Stockholms län utvecklats över tid, vad är skydds- respektive riskfaktorer för den psykiska hälsan inom gruppen och varför vissa sub-grupper, som bisexuella och transpersoner, mår sämre psykiskt jämfört med andra inom hbtq-gruppen.

Vi använder bland annat kvantitativa data från Stockholms läns folkhälsokohort, en longitudinell studie som länkar självrapporterade data med registerdata från sjukvårdsdatabaserna VAL, Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA) och Registret över totalbefolkningen (RTB). Studierna är delvis finansierade via FORTE.

 

Kontakt