KBT – Primärvård: Psykologisk behandling för ångest hos barn inom första linjen

KBT – Primärvård är ett projekt som handlar om att utveckla och utvärdera en psykologisk behandling för barn mellan sju och tolv år som besväras av mild till måttlig ångest. Det görs för att öka tillgängligheten till evidensbaserad vård för denna patientgrupp.

Ångest och oro är bland de vanligaste psykiska besvären hos barn. Tidiga och effektiva insatser är viktiga för att kunna hjälpa barn som har sådana besvär att må bättre och förebygga framtida psykisk ohälsa. Första linjen består av mottagningar som ska erbjuda insatser till barn med mild till måttlig psykisk ohälsa. Jämfört med barnpsykiatrisk specialistvård kännetecknas första linjen av mindre mottagningar som ger kortare insatser till barn med lindrigare besvär.  

KBT har bra effekt

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat goda effekter vid behandling av ångest hos barn. Däremot har dessa behandlingar främst utvecklats och utvärderats inom specialistvården och det saknas insatser som är anpassade för att användas inom första linjen.

I utvecklingen av behandlingen har personal, föräldrar och barn inom första linjen involverats. Efter en pilotstudie planeras en randomiseras kontrollerad studie för att undersöka behandlingens effektivitet.

 

Kontakt