Rapporter

Här presenteras rapporter och faktablad som publicerats av CES sedan 2014. Allt material finns även att läsa och ladda ned på folkhalsoguiden.se.

Rapporter om covid-19

Med anledning av coronapandemin gör CES rapportserier om utvecklingen och spridningen av covid-19 i Stockholms län, och om pandemins potentiella effekter på folkhälsan.