CES projekt och uppdrag

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) arbetar, tillsammans med andra verksamheter inom Region Stockholm, för att länets invånare ska få en bättre hälsa.

Vi arbetar med olika typer av projekt och uppdrag, varav några pågår under en mer begränsad tid och andra är mer permanent del av vår verksamhet. Våra listade projekt och uppdrag innefattar forskning, digitala stödverktyg, hälsoapp, stödlinje, nätverk med mera.

Flera av projekten och uppdragen drivs i samarbete med andra FoUU-verksamheter i Region Stockholm, med Karolinska Institutet eller andra samverkanspartners.

Ta del av våra projekt genom att klicka i menyn till höger (dator) eller nedan (mobil).