Stockholms diabetespreventiva program

Stockholms diabetespreventiva program (SDPP) är en studie av typ 2-diabetesrelaterade riskfaktorer och sjuklighet som startades av Region Stockholm i samarbete med Karolinska Institutet på 1990-talet.

Studien är utformad för att utvärdera betydelsen av ärftliga, individuella, socioekonomiska och miljöbetingade faktorer för risken att drabbas av pre- och typ 2-diabetes, övervikt och fetma, högt blodtryck och andra kardiometabola faktorer.

Vilka är med i studien?

Studien består av alla män och kvinnor som år 1992-1996 var i åldrarna 35-56 och bodde i Sigtuna, Värmdö, Upplands Bro, Tyresö och Upplands Väsby. Alla svenskfödda bjöds in att svara på ett kort frågeformulär om bland annat diabetesförekomst och ett delurval, cirka 8 000 män och kvinnor, deltog i kliniska undersökningar samt igen efter ungefär 10 och 20 år. Den senaste kliniska uppföljningen slutfördes 2017 och genomfördes av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Vad har undersökts?

Uppgifter om deltagarna har samlats in vid deltagande i hälsoundersökningar och genom frågeformulär om bland annat livsstil, familj och arbetssituation samt psykosociala förhållanden. Utöver de biologiska, kliniska och självrapporterade uppgifterna har det lagts till socioekonomiska, demografiska, geografiska och hälsorelaterade uppgifter från regionala och nationella register.

Studien används

Hittills har data från SDPP-studien använts i 24 akademiska avhandlingar samt gett upphov till 105 vetenskapliga publikationer.

Cohort Profile: The Stockholm Diabetes Prevention Programme (SDPP) (pdf, nih.gov)

Lista över akademiska avhandlingar som helt eller delvis baseras på SDPP >

Lista över vetenskapliga publikationer som baseras på SDPP >

 

Kontakt