Lilla ABC: Föräldrastödsprogram för föräldrar med barn 1-2 år

CES har fått i uppdrag att utvärdera föräldrastödsprogrammet Lilla ABC som vänder sig till föräldrar som har barn mellan ett och två år.

Barns hälsa och utveckling kan främjas genom att stärka och stödja föräldrar. Det universella programmet ABC (Alla Barn i Centrum) för föräldrar till barn mellan tre och tolv år har visat sig ha positiva effekter på föräldrars tilltro till den egna föräldraförmågan, föräldrastrategier och barns välbefinnande. Vi har nu anpassat detta program till föräldrar med barn mellan ett och två år, Lilla ABC, med fokus på emotionell reglering och trygga relationer. Programmet består av fyra gruppträffar med olika teman och övningar att prova hemma mellan träffarna.

Uppdrag att utvärdera programmets effekter

CES har fått uppdraget att utvärdera Lilla ABC för att undersöka programmets effekter på föräldrar och barn för att utveckla ett evidensbaserat föräldrastödsprogram under småbarnstiden.

Utvärderingen är en randomiserad kontrollerad studie som görs i samarbete med BVC-mottagningar inom Region Stockholm och kommunala verksamheter eller civilsamhälle inom Stockholms län. Gruppledarna (en från BVC och en från kommun eller civilsamhälle) får fyra dagars utbildning och regelbunden handledning. Vi planerar att inkludera föräldrar till totalt 670 barn i utvärderingen. Föräldrakompetens i form av tilltro till den egna föräldraförmågan, föräldrastress, föräldrars känslomässiga reglering, föräldrastrategier och samarbetet mellan föräldrar kommer att följas upp. Även barns sociala och emotionella utveckling kommer att utvärderas.

 

Kontakt

 

Illustration: Lotta Sjöberg