Välkomstbrev till hälsosamtal – other languages

I länkarna finns välkomstbrev på respektive språk. Klicka på länken för att ta del av välkomstbrevet.

In the links, there are welcome letters in each respective language. Click on the link to access the welcome letter.

Engelska - English

Arabiska - عربي

Dari - دری

Ryska- Русский

Somaliska - Soomaali 

Tigrinja - ትግርኛ