Välkommen till Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Välkommen till Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Aktuella nyheter

Läs de senaste nyheterna från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) på webbplatsen Folkhälsoguiden.

En god och jämlik hälsa i Stockholms län

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) bidrar till en god och jämlik hälsa för befolkningen i Stockholms län genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning. 

Vi arbetar både med forskning och med utveckling av nya arbetssätt och metoder för att förbättra vården och öka hälsan i Stockholm.

Folk under kärsbärsträd

Folkhälsoguiden

Webbplatsen för dig som kan påverka folkhälsan i Stockholms län.

Folkhälsokollen bild

Folkhälsokollen

Ger dig koll på hälsoläget i Stockholms län.

Folkhälsorapport 2023

Folkhälsorapporten beskriver hälsoläget i Stockholms län, hur hälsan utvecklas över tid och fördelas mellan olika grupper samt vilka som är de främsta orsakerna till ohälsa.

Elevhälsoportalen logotyp

Elevhälsoportalen

Elevhälsoportalen stödjer förskolor och skolor i arbetet med hälsa.

SkolmatSverige

SkolmatSverige hjälper skolor att förbättra måltidens kvalitet.

Sluta.Röka-Linjens logotyp

Sluta-röka-linjen

Stöd och hjälp till den som vill sluta med tobak. 

Ring 020 - 84 00 00