Välkommen till Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Välkommen till Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Aktuella nyheter

Läs de senaste nyheterna från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) på webbplatsen Folkhälsoguiden.

En god och jämlik hälsa i Stockholms län

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) bidrar till en god och jämlik hälsa för befolkningen i Stockholms län genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning. 

Vi arbetar både med forskning och med utveckling av nya arbetssätt och metoder för att förbättra vården och öka hälsan i Stockholm.

Två unga tjejer tittar ner på fotografen

Folkhälsoguiden

Webbplatsen för dig som är intresserad av folkhälsofrågor och folkhälsoarbete inom Stockholms län.

Folkhälsokollen

Ger dig koll på hälsoläget i Stockholms län.

Elevhälsoportalen logotyp

Elevhälsoportalen

Elevhälsoportalen stödjer förskolor och skolor i arbetet med hälsa.

SkolmatSverige

SkolmatSverige hjälper skolor att förbättra måltidens kvalitet.

Sluta.Röka-Linjens logotyp

Sluta-röka-linjen

Stöd och hjälp till den som vill sluta med tobak. 

Ring 020 - 84 00 00