Välkommen till Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Aktuella nyheter

Läs de senaste nyheterna från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) på webbplatsen Folkhälsoguiden.

En god och jämlik hälsa i Stockholms län

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) bidrar till en god och jämlik hälsa för befolkningen i Stockholms län genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning. 

Vi arbetar både med forskning och med utveckling av nya arbetssätt och metoder för att förbättra vården och öka hälsan i Stockholm.

Två unga tjejer tittar ner på fotografen

Folkhälsoguiden

Webbplatsen för dig som är intresserad av folkhälsofrågor och folkhälsoarbete inom Stockholms län.

Folkhälsokollen

Ger dig koll på hälsoläget i Stockholms län.

Elevhälsoportalen logotyp

Elevhälsoportalen

Elevhälsoportalen stödjer förskolor och skolor i arbetet med hälsa.

SkolmatSverige

SkolmatSverige hjälper skolor att förbättra måltidens kvalitet.

Sluta.Röka-Linjens logotyp

Sluta-röka-linjen

Stöd och hjälp till den som vill sluta med tobak. 

Ring 020 - 84 00 00