Rapporter om covid-19

Här kan du läsa rapporter om utvecklingen och spridningen av covid-19 i Stockholms län, och om pandemins potentiella effekter på folkhälsan. Rapporterna ges ut av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) i samarbete med Smittskydd Stockholm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). 

Analys och kartläggning

I en serie rapporter kartlägger CES utvecklingen av covid-19 i Stockholms län. Arbetet görs i samarbete med Smittskydd Stockholm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).

Potentiella effekter på folkhälsan

Coronapandemin kan påverka folkhälsan i befolkningen, både på kort och lång sikt. I en serie rapporter sammanfattar CES pandemins potentiella effekter på hälsan i befolkningen. 

Senast ändrad 2023-04-17