Cool Little Kids: Föräldrastödsprogram till föräldrar med blyga och försiktiga barn 3-6 år

Under våren 2023 har CES testat föräldrastödsprogrammet Cool Little Kids för att utvärdera hur det fungerar i en svensk kontext.

Cool Little Kids är ett föräldrastödsprogram som riktar sig till föräldrar med oroliga, tillbakadragna eller överdrivet försiktiga barn i åldrarna tre till sex år. Programmet är utvecklat vid Macquarie University i Australien och bygger på kognitiv beteendeterapi. Cool Little Kids är en småbarnsversion av behandlingsprogrammet Cool Kids som riktar sig till barn i skolåldern och som har blivit mycket spritt i Sverige. Syftet med Cool Little Kids är att barnen, via sina föräldrar, ska kunna lära sig att hantera ångest och andra svåra känslor, stärka sitt självförtroende och förebygga problem med ångest senare i livet.

Programmet har testats i två föräldragrupper

CES har under våren 2023 testat Cool Little Kids i två föräldragrupper, en inom  BVC och en på en Malinamottagning (psykologmottagning för föräldrar och barn) för att undersöka hur programmet matchar en svensk kontext. CES tittar också närmare på en webbversion av programmet och planerar fortsatt anpassning och utvärdering av programmet framför allt inom Malina-mottagningarnas verksamhet i Stockholm.

 

Kontakt