Enheten för SRHR

Sexual and reproductive health and rights

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är ett område som bland annat omfattar människors sexualliv, möjligheten att få barn och rätten att bestämma över sin egen kropp fritt från tvång, våld och diskriminering.

SRHR har stor betydelse för människors välbefinnande och relationer.

CES utvecklar folkhälsoarbetet inom området i Region Stockholm och SRHR-enheten bedriver epidemiologisk bevakning, identifierar behov och ojämlikheter kopplade till SRHR, analyserar riskfaktorer för ohälsa samt utvecklar interventioner inom området.