Global Burden of Disease – sjukdomsbördeprojektet

Beräkningar av sjukdomsbördan i Stockholms län tillgängliggörs i ett öppet visualiseringsverktyg som drivs och utvecklas inom ramen för det globala sjukdomsbördeprojektet Global Burden of Disease (GBD).

Beräkningarna har tagits fram genom ett nära samarbete mellan Institute for Health Metrics and Evaluation i Seattle som koordinerar GBD-nätverket, Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm.

315 sjukdomar och skador samt 79 riskfaktorer

I det interaktiva verktyget redovisas förtida död och nedsatt funktion från 315 sjukdomar och skador. Dessutom ingår 79 riskfaktorer såsom levnadsvanor, metabola risker och risker i den fysiska miljön. Allt presenteras utifrån ålder och kön, från år 1990 och framåt.

– Genom att vi i Stockholms län gått in i samarbetet blir Sverige nu det elfte landet i världen som kan redovisa sjukdomsbördan även inom en region, säger Anton Lager, chef för enheten för kartläggning och analys vid CES.

I GBD som helhet ingår beräkningar för 195 länder och även dessa beräkningar är fritt tillgängliga i verktyget.

 

Kontakt