Enheten för verksamhetsstöd och utveckling

Enheten ansvarar för att förvalta och utveckla det övergripande administrativa stödet och arbetar aktivt med enhetlighet, processer och strukturer för hela verksamheten.

Ansvarsområdet omfattar administrativt stöd för system och kommunikation, lokalfrågor, arbetsmiljö, miljö och brandskydd, IT och telefoni, processtöd för upphandling, avtal och juridiska frågor, HR, personaladministration, administration av registeransökningar, diarie- och arkivkunskap samt övriga stödfunktioner.