Enheten för hälsoläge och vårdbehov

Unit for health status and care needs analysis

Enheten bedriver epidemiologisk bevakning med fokus på orsaker till förtida död och sjuklighet på befolkningsnivå.

På enheten kartlägger vi folksjukdomar, skador, dödsorsaker och riskfaktorer. Riskfaktorerna finns på olika nivåer: Det kan handla om socioekonomiska villkor såväl som till exempel rökning och högt blodtryck. Resultaten sammanställs på både läns-, kommun- och stadsdelsnivå.

I särskilda fördjupningar analyserar vi konsekvenserna för hälso- och sjukvården, med fokus på evidensbaserad förebyggande vård.

Vi ansvarar också för Folkhälsokollen och Region Stockholms folkhälsoenkäter, samt undersökningarna Hälsa Stockholm och Stockholms diabetespreventiva program. Dessutom representerar vi Region Stockholm i arbetet som rör projekten Global Burden of Disease och Healthy Cities.

Enhetschef

Medarbetare