Stockholm Public Health Lectures

Stockholm Public Health Lectures är en serie populärvetenskapliga föreläsningar som hålls av ledande experter inom folkhälsa. Föreläsningarna är gratis och öppna för allmänheten. Arrangörer är Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm och Institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet.

Stockholm Public Health Lectures fokuserar på aktuella frågor inom folkhälsoområdet samt frågor som rör planering av hälso- och sjukvården.

Föreläsningarna hålls på engelska, är kostnadsfria och riktar sig till en bred publik. Efter varje tillfälle är alla deltagare välkomna att delta i ett mingel med lättare förtäring och dryck.

Nästa föreläsning

Information om nästa seminarium publiceras inom kort.

 

Tidigare föreläsningar

Den samtida ökningen av våld och psykologisk stress hos ungdomar
19 mars 2023

Välkommen till en öppen föreläsning med professor Cécile Rousseau, McGill University, Montreal, Kanada. 

Under föreläsningen diskuteras den samtida ökningen av våld och psykologisk stress hos ungdomar i hela världen, från epidemiologi av motgångar och nya former av socialisering till intervention och förebyggande i skolor och kliniska miljöer. 

Läs mer om föreläsningen (ki.se)

Public health in a time of population ageing: what do we know about the health of the oldest old?
5 december 2023

Föreläsningen handlar om folkhälsan bland de allra äldsta – hur den ser ut i dag, har förändrats över tid och kan komma att se ut i framtiden. Föreläsningen tar också upp vad god hälsa innebär vid en hög ålder, som ofta präglas av samsjuklighet och funktionsnedsättning. Medverkande: Kaare Christensen, Stefan Fors, Elisabeth Rydwik och Mats Thorslund.

Se den inspelade föreläsningen (video.qbrick.com)

 

Agenda för minskat cannabisbruk och brottslighet i Stockholms län.
18 maj 2022

Föreläsningen bygger på en rapportserie från CES om cannabisproblematik bland unga i Stockholms län med teman som inslag av cannabis i dödligt våld, cannabisbrottens geografi i länet, attityder till cannabis bland unga samt vårdkonsumtion. Medverkar gör bland andra Rosaria Galanti, Sven Granath, Pia Kvillemo, och Vania Ceccato.

Se den inspelade föreläsningen här

 

From policy to evidence – catching up with the rapid implementation of COVID-19 response measures.
20 oktober 2021

Föreläsningen handlade om umaningar i samband med den snabba utvecklingen av riktlinjer för att möta nya globala folkhälsokatastrofer, exempelvis restriktioner i samband med covid-19.
Medverkade gjorde: Jacob Burns, Lisa Askie, Anders Tegnell  och Knut Lönnroth,

Se inspelning från föreläsningen med Jacob Burns och Lisa Askie (ki.se)

 

Youth labour market entry and public health in the wake of the pandemic
24 mars 2021

Föreläsningen handlade om arbetslöshet och hälsa under pandemin.
Medverkande: Oskar Nordström Skans, Anton Lager, Theo Bodin och Cecilia Magnusson.

Se Oskar Nordström Skans presentation från föreläsningen (pdf)

 

Going from evidence to action: When is evidence enough? 
4 november 2020

Tema:

Föreläsningen handlar om spänningsfältet mellan forskningsresultat och folkhälsoinsatser.

Föreläsare: 

  • Zili Sloboda, President vid ”Applied Prevention Science International”, utbildad inom medicinsk sociologi vid New York University och i psykisk hälsa och epidemiologi vid Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health.
  • Gregor Burkhart, ansvarig för preventiva insatser vid ”European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction European” (EMCDDA). Burkhart har även utvecklat databaser av evidensbaserade program och utvärderingsverktyg.

Moderator:

Rosaria Galanti, adjungerad professor i epidemiologi vid institutionen för
global folkhälsa, Karolinska Institutet.

 

Using prevention science to guide Community Action
13 februari 2020 

Tema:

Programmet ”Communities That Care” (CTC) som har visats kunna främja hälsa och prosocialt beteende hos unga.

Föreläsare:

J. David Hawkins, PhD, Emeritus Endowed Professor of Prevention, Social Development Research Group, School of Social WorkUniversity of Washington

Paneldeltagare:

Fredrik Lindencrona, med dr, projektledare, Strategi för främjande av psykisk hälsa, Region Stockholm

Jan Jönsson, socialborgarråd (L), Stockholms stad. 

Moderator: 

Cecilia Magnusson, professor i folkhälsoepidemiologi vid institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet och verksamhetschef på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm.

Se föreläsningen: 

Se film från föreläsningen här.
Möjlighet till textning till svenska eller engelska väljs på "kugghjulet" nere till höger i spelaren. 

 

Lansering av Folkhälsorapport 2019
25 november 2019

Folkhälsorapport 2019 beskriver det aktuella folkhälsoläget i Stockholms län och orsakerna till vår tids ohälsa. Rapporten gavs ut den 25 november 2019 av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm.

Föreläsare:

Vicky Bartelink, projektledare för Folkhälsorapport 2019 och redaktör, CES
Anton Lager, enhetschef och huvudredaktör för Folkhälsorapport 2019, CES

Se film från föreläsningen
Möjlighet till textning till svenska eller engelska väljs på "kugghjulet" nere till höger i spelaren. 

 

"Social inequalities in health – what can be done to reduce them?"
17 september 2019

Föreläsare:

Terje Eikemo – Professor i sociologi vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU), Trondheim, och ledare för forskningscentret "Centre for Global Health Inequalities Research" (CHAIN).

Paneldeltagare: 

Olle Lundberg, Professor i Health Equity Studies, Stockholms universitet och Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten. 

Moderator: 

Cecilia Garme, politisk frilansjournalist.

Se föreläsningen:

 

Diverging trends in premature mortalityin the new world: winners and losers – 14 maj 2019

Föreläsare:

Dr Amy Berrington de González, Branch Chief and Senior Investigator, The National Cancer Institute, Bethesda, USA, forskaren bakom vetenskapliga rapporter om den nya folkhälsotrenden i bl.a. den ansedda
tidskriften The Lancet.

Docent Andreas Bergh, universitetslektor vid Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet och kolumnist i Dagens Nyheter.

Se föreläsningen

Se film med presentationer från föreläsningen på http://presenter.qbrick.com/?pguid=445f4f16-3100-4eb7-9075-ab0a313c3520

 

Universal healthcare access in an era of migration – 13 februari 2019

Föreläsare:

Dr Dominik Zenner, ”Senior Advisor” för migration- och hälsofrågor vid enheten ”Migration Health” på det regionala kontoret för EEA, EU och NATO, International Organization for Migration.

Prof Hannah Bradby, professor i medicinsk sociologi vid Uppsala universitet, med särskild expertis på området mångfald, vård och hälsa

Se föreläsningen:

Se Dominik Zenners presentation på KI Play >> 
Se Hannah Bradbys presentation på KI Play >>


The disease of Gun Violence – 21 November 2018

Föreläsare:

Prof Charles Branas, Professor of Epidemiology, Chair, Department of Epidemiology, Columbia University Mailman School of Public Health

Dr Sven Granath, kriminolog och analytiker, Polisregion Stockholm. 

Paneldeltagare:

Kajsa Björnson, preventionssamordnare, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Prof Vania Ceccato, samordnare för nätverket Säkraplatser, Kungliga Tekniska högskolan Om Stockholm Public Health Lectures.

Se föreläsningen: 

Se föreläsningen med presentationer >

Läs en sammanfattning >

 

Can Governments implement fair health? An ethical take on Swedish public health policy? – 18 September 2018

Föreläsare:

John Coggon, professor i juridik vid University of Bristol Law School.

Dr Anna Månsdotter, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten, samt docent vid institutionen för folkhälsovetenskap, KI.

Se föreläsningen:

 

The Obesogenic Environment – 18 May 2018

Föreläsare:

Ulf Ekelund, professor vid Department of Sports Medicine, Norwegian School of Sport Sciences.

Dr Kevin Hall, Senior Investigator, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases


Se föreläsningen:

 

För att se föreläsningen med presentationer klicka här>>