Sluta-röka-linjen

Sluta-röka-linjen är en kostnadsfri telefonlinje för den som vill sluta röka eller sluta snusa.

Sluta-röka-linjen är en kostnadsfri stödlinje för alla som har funderingar kring att sluta röka eller snusa. Och dessutom en samtalspartner, via telefon eller chatt, för den som redan har slutat men som tycker att det är svårt att vara utan snus eller cigaretter.

Sluta-röka-linjen fungerar också som stöd till anhöriga och erbjuder tobaksavvänjare och vårdpersonal utbildningar och kostnadsfri handledning.

Nationellt uppdrag

Sluta-röka-linjen startade 1998 med stöd från bland annat Folkhälsomyndigheten, då Statens folkhälsoinstitut. Verksamheten drivs i dag av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) inom Region Stockholm, och finansieras huvudsakligen av Socialdepartementet. Linjen har ett nationellt uppdrag och marknadsförs över hela landet.

Rådgivare med olika yrkesbakgrunder

Sluta-röka-linjen är en kunskapscentral för tobaksavvänjning. Rådgivarna på Sluta-röka-linjen är kvalificerade tobaksavvänjare med olika yrkesbakgrunder, till exempel tandvård- och sjukvårdspersonal, hälsopedagoger, folkhälsovetare och beteendevetare. De kan svara på frågor och ge stöd till den enskilda individen i dennes snus- eller rökstopp och kan också ge stöd efter att personen har slutat med tobak.