Information om studie som utvärderar OPT

Här får du information om en studie som utvärderar organiserad prostatacancertestning (OPT) och vad det innebär att delta.

Du ger samtycke att delta under ett samtal med forskare, antingen via telefon, Teams eller vid ett fysiskt möte.

Ta del av informationen genom att klicka på länken: Informationsbrev.