Vi som arbetar här

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) tillhör Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och arbetar på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) inom Region Stockholm.

Vi består av sex enheter med cirka 80 medarbetare. 

Kvalitet, arbetsmiljö och miljö

Stockholms läns sjukvårdsområde är certifierade inom kvalitet (ISO 9001), arbetsmiljö (OHSAS 18001) och miljö (ISO 14001).