Utveckling och utvärdering av ett digitalt verktyg för tobaksavvänjning

Under åren 2021-2024 ska Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) ta fram och testa ett digitalt verktyg i form av en app som stöd för att sluta röka. Projektet är ett samarbete med KI och finansieras av Forte.

Rökning vanligare i vissa grupper

Andelen rökare har minskat kraftigt i Sverige de senaste 20 åren, men samtidigt har rökningen blivit mer ojämlikt fördelad i befolkningen. Till exempel är rökning tre gånger vanligare bland personer med kort utbildning än bland personer med lång utbildning. Det finns också stora geografiska skillnader i andel rökare i Stockholms län, så att fler röker i mer utsatta områden. Eftersom rökning är en stark riskfaktor för sjukdom och förtida död påverkar detta jämlikheten i hälsa.

De flesta rökare vill sluta, men forskning tyder på att sedvanligt tobaksavvänjningsstöd kan vara mindre tillgängligt och mindre effektivt där det egentligen behövs mest. Genom att använda digitala verktyg kan stödet bli mer flexibelt och tillgängligt, och anpassas till individuella behov. Ett sådant verktyg kan vara till nytta för alla som vill ha stöd att sluta röka.

Projektet bygger på samskapande

Det här projektet bygger på samarbete och samskapande mellan bland annat forskare, hälso- och sjukvårdspersonal och representanter för tänkta användare och syftar till att utveckla ett digitalt verktyg för stöd att sluta röka och undvika återfall anpassat till utmaningar bland dagens rökare.

Initialt genomfördes en kvalitativ studie under 2023 för att undersöka specifika behov i målgruppen (delstudie 1). Resultaten av denna undersökning publiceras i en vetenskaplig artikel och är utgångspunkten för framtagningen av det digitala verktyget.

Med hjälp av experter på Sluta-röka-linjen och enheten för hälsofrämjande levnadsvanor vid CES utvecklas under våren 2024 en prototyp till en sluta-röka app.  

Appen testas i en studie

Prototypen kommer att testas i en genomförbarhetsstudie (delstudie 2) under våren och sommaren 2024. Studien innebär att upp till 100 personer får möjlighet att använda appen och dela med sig av hur de upplever den, för att den ska kunna vidareutvecklas och bli mer användbar. Studien fokuserar på hur appen upplevs avseende användbarhet, förståelse kring appens innehåll och acceptans av en app som stöd generellt.

Vill du anmäla dig till studien? Klicka här.

Söker du mer information om studien? Här finns information till dig som deltar i studien.

Kontakt