Lägesrapporter om vaccinationstäckning i Stockholms län

Var tredje vecka, med start 2 mars 2022, publicerar CES statistik på Folkhälsoguiden om de vaccinationer mot covid-19 som har utförts i Stockholms län, med fokus på vaccinationstäckning och ojämlikheter utifrån områden, ålder och sociodemografiska faktorer. Läs mer i rapporterna nedan.