Interventionsförskolor Rörelseprojektet

På denna sida hittar du det material och de interventioner som interventionsförskolorna fick ta del av under Rörelseprojektet.

Här har vi samlat information och stödmaterial till hjälp för att uppfylla interventionen.

Vad är interventionen?

Interventionen är de aktiviteter som forskargruppen har tagit fram i samråd med en referensgrupp bestående av pedagoger, biträdande rektorer, rektorer och avdelningschefer från alla stadens stadsdelar.

Aktiviteter som ingår i interventionen

Tryck på plustecknet för mer information om varje aktivitet.

 

Vad vill vi uppnå med hjälp av interventionen?

Målet är att så många barn som möjligt uppnår minst 60 minuter av medel- till högintensiv fysisk aktivitet varje dag. Rörelse på denna nivå omtalas ofta som MVPA (moderate to vigorous psysical activity). 

Minst 6o minuter MVPA per dag är Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendation för barn i förskoleålder. Rekommendationen gäller självklart både flickor och pojkar. Tyvärr ser man i de allra flesta studier att flickor ligger lägre i MVPA än pojkar.

Genom att följa de aktiviteter som finns med i interventionen tror vi att ni som jobbar i interventionsförskolor kan påverka barnens nivå av MVPA. Förskolan är en mycket viktig arena för barnen, de flesta barn tillbringar mer av sin vakna tid där än tillsammans med sina föräldrar under en vanlig vecka.

En aktivitet som definitivt kan ha stor inverkan är interventionsaktivitet nummer 3; Organiserade, pedagogledda pulshöjande lekar minst tio minuter/dag.

Genom att ni får in rutin på att varje dag ha en eller flera pulshöjande aktiviteter tillsammans med hela barngruppen, kommer ni starkt bidra till många minuter MVPA för varje barn varje dag. Tänk på hur ni i förskolan kan påverka barnens hälsa positivt!

Nedan ser ni länk till en sida som innehåller mycket bra alternativ till pulshöjande lekar. Alla lekar visas digitalt, så det är lätt att förstå hur leken utförs. Variera gärna mellan olika lekar, så att alla barn får leka sin ”favorit-pulshöjare” med jämna mellanrum. 

 

Varför interventionsförskolor?

För att vi ska kunna se om en strategi för rörelse har någon effekt på barnens nivå av MVPA har vi delat in Rörelseprojektets förskolor i interventions- och kontrollförskolor. Hälften av de deltagande förskolorna är interventionsförskolor och den andra halvan är kontrollförskolor. Kontrollförskolorna kommer enbart göra mätningarna (en vecka under hösten 2020 och en vecka sex månader senare).

De förskolor som är interventionsförskolor, kommer genom att följa interventionens aktiviteter, ha goda förutsättningar att få in rutiner kring rörelse som kommer kunna leda till en höjning i barnens MVPA. Vårt mål är självklart att barnens MVPA vid mätning nr 2, vår 2021, kommer ligga högre på interventionsförskolorna än på kontrollförskolorna. Om vi får signifikant högre nivåer hos er så har interventionen (strategi för rörelse) gett effekt. Det kommer i sådana fall leda till att Stockholms stads förskolor har en väl beprövad och genomförbar, övergripande strategi för rörelse, som alla förskolor inom staden bör implementera i sin verksamhet. Ni är allts med och lägger grunden för adekvata rörelsenivåer för drygt 30 000 barn i förskolorna inom Stockholms stad.

Denna film beskriver MVPA (moderate to vigorous physical activity, måttlig till högintensiv fysisk aktivitet) och vad det innebär att förskolebarn behöver vara aktiva inom MVPA under minst 60 minuter per dag. Filmen har speakerröst.

När befinner sig barnen i zonen MVPA?

WHO definierar medel- till högintensiv fysisk aktivitet (MVPA) så här:

  • Medelintensiv fysisk aktivitet (MPA; moderate pshysical activity): 4-7 gånger så hög energiförbrukning (Metaboliska ekvivalenter, METs; 1 MET=energiförbrukning i vila) jämfört med i vila för respektive barn.
  • Högintensiv fysisk aktivitet (VPA; vigorous pshysical activity): Mer än 7 gånger så hög energiförbrukning (METs) jämfört med i vila för respektive barn.

För små barn kan detta vara aktiviteter som att gå snabbt, cykla, springa, dansa, spela olika bollspel, simma med mera. Aktiviteter som gör att barnen blir röda om kinderna, hjärtat slår snabbare och de blir andfådda helt enkelt.

Intervjuer med pedagoger 

Här har vi samlat ett antal filmer där vi intervjuar pedagoger om hur de arbetar med fysisk aktivitet på deras förskolor och hur de tänker om rörelse och hälsa.

I filmen intervjuas Jill som är pedagog i en utomhusverksamhet i en förskola i Stockholms innerstad. Vi träffar henne under en utflykt som hennes förskola gjorde under våren 2020.

Jill arbetar som pedagog vid en utomhusverksamhet på en förskola i Stockholms innerstad. I intervjun berättar hon om hur utevistelsen påverkar barn och pedagoger och om hur det går att följa läroplanen när man mestadels har verksamhet utomhus. 

I den här filmen träffar vi Mia som är pedagog på en förskola inom Stockholms stad. Intervjun görs utomhus på förskolegården.

Mia arbetar på en förskola med traditionell förskolepedagogik inom Stockholms stad. I intervjun berättar hon om hur förskolan organiserar sitt arbete med fysisk aktivitet för att få alla barn att röra på sig. Och om vad hon tror behövs för att få en likvärdig syn på fysisk aktivitet inom förskolan.

I den här videon möter vi Victor som är förskolepedagog i en uteverksamhet i Stockholms innerstad. Vi träffar honom i en park och han berättar om varför han tycker att rörelse och utomhusvistelse är bra för både barn och pedagoger.

Victor arbetar på en innerstadsförskola som spenderar den mesta tiden utomhus, året om. Här berättar han om hur verksamheten påverkar barn och pedagoger och om hur det fungerar för en utegrupp att uppfylla läroplanen.