9 CES i siffror

På CES arbetar ungefär 80 personer.

Medarbetare på CES

 

image0eqpj.png

1 850 timmar

har CES medarbetare lagt på att utbilda andra inom CES expertområden

97 timmar

har CES medarbetare deltagit i kunskapsstyrningen som ledamöter eller experter

Utbildningsnivå

98 procent av medarbetarna har minst 3 års högskoleutbildning

  • 43 procent har doktorsexamen
  • 8 procent är docenter
  • 9 procent är professorer

Av de 53 personer som svarade på medarbetarenkäten 2022 finns

  • 7 läkare
  • 3 psykologer
  • 4 sjuksköterskor
  • 1 barnmorska
  • 15 folkhälsovetare
  • 14 epidemiologer eller biostatistiker

Utöver detta finns bland annat sociologer, beteendevetare, nutritionister, fysioterapeuter, ekonomer och hälsopedagoger.

image4o0k7.png

Finansiering

Finansiering

Plånbok grön.jpg

Basersättning:

56 785 000 kr

FOUU-medel:

7 083 000 kr 

Kostnadsslag

kostnadsslag.jpg

Personalkostnader:

60 procent

Hyreskostnader:

13 procent

IT-kostnader:

6 procent

Övrigt:

21 procent