8 Sluta-röka-linjen

Omkring 40 procent av de som kontaktat Sluta-röka-linjen för eget tobaksbruk varken röker eller snusar ett halvår efter första kontakten med linjen. Det visar svaren från en enkät som skickas ut via sms sex månader efter samtal till Sluta-röka-linjen.

De som ringt följs upp efter ett halvår

- Det är bra siffror. De ligger också i linje med tidigare undersökningar som gjorts. Har man klarat sig så länge har risken för återfall minskat betydligt, säger Joanna Stjernschantz Forsberg, överläkare och chef för Sluta-röka-linjen.

5 000 samtal och om tobak

genomförde Sluta-röka-linjen under år 2022

1 000 chattkonversationer

genomförde Sluta-röka-linjen under år 2022.

Enkäten i halvårsuppföljningen skickas ut via sms till dem som vid samtal till Sluta-röka-linjen samtyckt till att delta. I enkäten frågar man hur mycket klienten rökt eller snusat den senaste veckan. 40 procent av de som svarat uppger att de inte använt tobak alls.

Uppföljningsenkäten finns bara på svenska, men även de arabisktalande klienterna följs upp, men då via telefonsamtal med arabisktalande rådgivare. Sluta-röka-linjen erbjuder samtal på arabiska, via arabisktalande rådgivare eller tolk, och hade omkring 1 100 samtal på arabiska under 2022. Även bland de arabisktalande klienterna svarade omkring 40 procent att de inte rökte eller snusade ett halvår efter det första samtalet.

 

RADGIVARE_Original (1) (1).png

1 347 samtal på andra språk än svenska

Under 2022 genomförde Sluta-röka-linjen samtal på följande språk:

  • 1 144 på arabiska
  • 120 på engelska
  • 33 på ryska
  • 15 på turkiska.
  • Därutöver enstaka på polska, persiska, tigrinjau, ukrainska, grekiska, finska, bengali ned flera.

Tips om hur du slutar röka finns på 14 språk utöver svenska.

Andelen rökare minskar

Sluta-röka-linjen är en nationell stödlinje för den som vill sluta röka eller snusa. Under 2022 har linjen genomfört omkring 5 000 samtal om eget tobaksbruk och nära 1000 chattkonversationer.

- De som vill ha stöd att sluta röka i dag har ofta en svårare livssituation än de som slutade för 20 år sedan, säger Joanna Stjernschantz Forsberg.

Andelen dagligrökare i Stockholms län har gått från omkring 20 procent år 2000 till omkring 6 procent idag. Många har redan slutat men de som fortfarande röker finns i hög utsträckning i områden med lägre socioekonomi och bland personer med psykisk ohälsa.

- Vi behöver anpassa metoderna för rökavvänjning för att nå dem, säger Joanna Stjernschantz Forsberg. Sluta-röka-linjens mål är att systematiskt och kontinuerligt följa upp linjens stöd och hur det påverkar klienternas tobaksvanor. Enkätuppföljningen används som en kvalitetssäkring av verksamheten.

- Vi hoppas kunna utveckla den och öka svarsfrekvensen framöver, säger Joanna Stjernschantz Forsberg.

 

Joanna-Forsberg62 beskuren.jpg

 

”De som vill ha stöd att sluta röka i dag har ofta en svårare livssituation än de som slutade för 20 år sedan. Vi behöver anpassa metoderna för rökavvänjning för att nå dem.”

Joanna Stjernschantz Forsberg, överläkare och chef för Sluta-röka-linjen

Läs mer

Rökningen fortsätter minska – snusandet ökar

Andelen personer som röker dagligen fortsätter minska i befolkningen i Stockholms län, men andelen som snusar ökar i stället, inte minst bland kvinnor. 

Lönsamt för samhället att erbjuda rökare kostnadsfria nikotinläkemedel

Att erbjuda rökare som vill sluta kostnadsfria nikotinläkemedel skulle leda till en besparing för samhället som helhet.