CES metod för implementering

Det finns faktorer som har särskild betydelse för en effektiv implementering och som man bör ta hänsyn till när man planerar en implementering för att öka möjligheten till att den lyckas.

Metodens grunder 

I tre filmer förklarar CES medarbetare metodens olika delar och hur den leder till fungerande nya arbetssätt. Se filmerna i höger- eller nederkant på sidan.

Vetenskapligt underlag

Metodstödet i implementering för arbetsgrupper bygger huvudsakligen på Behaviour Change Wheel som tagits fram av Michie m.fl. (2011) och på A checklist for identifying determinants of practice av Flottorp m.fl. (2013) och Theoretical Domains Framework (TDF) av Cane m.fl. (2012). Metodstödet har utvärderats och resultaten har publicerats i den vetenskapliga artikeln Building implementation capacity (BIC): a longitudinal mixed methods evaluation of a team intervention av Mosson m.fl. (2019). Referenslista finns i arbetshäftet.

Arbetshäfte för implementering

Ladda ner arbetshäftet Metodstöd i implementering för arbetsgrupper. Arbetshäftet används under utbildningen. 

 

Verktyg för anpassning av implementeringsmetoder

Metoderna för implementering passar inte alltid in i den lokala miljön och då behöver de anpassas. Som stöd i en sådan process finns CES Verktyg för anpassningar och följsamhet av evidensbaserade metoder. Syftet med verktyget är att göra det tydligt vad i metoden som har anpassats och som därmed skiljer sig från den ursprungliga metoden.

Verktyget består av två delar: en checklista och en användarmanual till checklistan. Checklistan kan laddas ner som pdf eller som ett word-dokument för egna anteckningar.

Manual - Verktyg för anpassningar och följsamhet av evidensbaserade metoder

Ladda ner manualen Verktyg för anpassningar och följsamhet av evidensbaserade metoder.

Användarmanual (pdf)

Checklista för anteckningar (word)

 

Senast ändrad 2023-08-23