Hälsometern – Tillgänglighetsredogörelse

Region Stockholm står bakom mobilapplikationen Hälsometern. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda appen.

Hälsometerns tillgänglighet

Det här är en redogörelse över tillgängligheten i mobilapplikationen Hälsometern. Redogörelsen gäller för

 • version 0.6.0 för Android som offentliggjordes 29 juli 2021
 • version 0.9.1 för iOS som offentliggjordes 5 juli 2021.

Region Stockholm står bakom mobilapplikationen Hälsometern. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Hälsometern uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är Hälsometern?

Vi är medvetna om att delar av mobilapplikationen Hälsometern inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt, längre ned på den här sidan, för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av Hälsometern?

Om du behöver innehåll från Hälsometern som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i Hälsometerns tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra Hälsometerns tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. 

Du kan rapportera ett problem på följande sätt:

 • skicka e-post till halsometern.slso@regionstockholm.se
 • fyll i kontaktformuläret nedan.

  Rapportera brister i Hälsometerns tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du göra en anmälan till Myndigheten för digital förvaltning (digg.se).

Teknisk information om Hälsometerns tillgänglighet

Mobilapplikationen Hälsometern är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning med nedsatt eller utan synförmåga

 • Enstaka element har otillräcklig kontrast.
 • Applikationen presenterar viss data i form av diagram. Vi arbetar på att ta fram alternativ till dessa. Till exempel sammanfattningar i text.
 • Det finns element som inte fångas upp av skärmläsarna, t.ex. länkar till 1177

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Det finns vissa inkonsekventa placeringar av meddelande i applikationen som kan vara onödigt belastande. Detta kommer åtgärdas på kort sikt.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Vissa element kan upplevas som att de har små träffytor.

Oskäligt betungande anpassning

Region Stockholm åberopar undantag för oskäligt betungade anpassning enligt §12 i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Hälsometern innefattar frågeställningar som kan upplevas som obegripliga eller inte fullt tillgänglighetsanpassade för användare med kognitiv nedsättning.

Hälsometerns datainsamlingsmetod består av enkäter. Enkäter är en komplex metod, där formuleringen av varje fråga är avgörande för kvaliteten. Det kommer krävas mycket arbete för att helt tillgänglighetsanpassa frågeställningarna utan att påverka data negativt.

Hur vi har testat mobilapplikationen

Vi har gjort en självskattning (dvs. intern testning) av Hälsometern. Vi frågar också externa experter när vi är osäkra på något.

Senaste bedömningen gjordes 18 augusti 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast 18 augusti 2021.