CES söker läkare inom psykisk hälsa

Vill du som läkare vara med och verka för en bättre psykisk hälsa? Enheten för psykisk hälsa på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) söker nu en disputerad legitimerad läkare, gärna psykiatriker. Tjänsten erbjuder möjlighet till specialistutbildning i socialmedicin.

Vi söker dig som är disputerad legitimerad läkare för att förstärka den epidemiologiska delen av vår verksamhet. Du ska leda projekt där registerdata och enkätdata används för deskriptiva studier av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd samt för studier om orsaker till och konsekvenser av de olika tillstånden. I arbetet ingår projektplanering, ansvar för datasammanställningar, planering av analyser tillsammans med statistiker, tolkning och presentation av data. Att bidra med underlag om hur vården för psykisk ohälsa ser ut i dag och uppföljningar för att lägga grunden för det framtida omhändertagandet är också en del av dina arbetsuppgifter. I jobbet ingår även att presentera resultat för olika målgrupper, exempelvis politiker, samt kontakter med media.

I tjänsten ingår möjlighet till eget forskningsarbete. Dessutom erbjuder vi en specialistutbildning i socialmedicin med kurser och randplaceringar.

Enheten för psykisk hälsa

Enheten för psykisk hälsa ansvarar för kartläggningen av psykisk hälsa och psykiatrisk vård i länet. Med utgångspunkt i register och andra undersökningar rapporterar vi om utvecklingen av psykisk hälsa över tid och dess fördelning mellan olika sociodemografiska grupper och geografiska områden. Vi undersöker också orsaker till och konsekvenser av olika typer av psykisk ohälsa. En annan viktig del i vårt arbete är utvärderingar och analyser av vårdkonsumtion för att säkerställa en god och jämlik vård.

På enheten arbetar vi också med utveckling och stöd till implementering av hälsofrämjande och förebyggande insatser. Vi är engagerade i arbetet kring tidiga interventioner inom första linjens vård vid psykisk ohälsa, liksom i det preventiva och hälsofrämjande arbetet inom särskilt barnhälsovården. Här bidrar vi med kunskapsöversikter, anpassar och utvärderar metoder och ger stöd till implementering av evidensbaserade insatser.

I dag består enheten för psykisk hälsa av tolv medarbetare med kompletterande kompetenser: tre statistiker, två epidemiologer, tre psykologer, en beteendevetare, en överläkare och två folkhälsovetare. Vi sitter helt blandat med anställda från Karolinska institutet och har exempelvis tillgång till regelbundna forskningsseminarier. Det bidrar till att CES produkter håller samma höga nivå som inom akademin, och att verksamheterna korsbefruktar varandra.

Om Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) är en del av Region Stockholm. Vi bidrar till en god och jämlik hälsa för befolkningen i Stockholms län genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning. CES tillhör verksamhetsområdet forskning, utveckling och utbildning (FoUU) inom Stockholms läns sjukvårdsområde, och har cirka 100 medarbetare. Vi är i en expansiv fas, och har ett växande uppdrag att förmedla rön om folkhälsa till beslutsfattare och allmänhet. Hos oss arbetar du i en internationell miljö nära akademin. Våra lokaler ligger i Hagastaden, Stockholms centrum för forskning och företagande inom life science.

 

Sök tjänsten via Lediga jobb - Region Stockholm

 

Publicerad 2019-11-27