Rökavvänjning minskar risk för komplikationer vid operation