Dubbelt så vanligt med psykoser i Rinkeby

Överläkare: Trauman och stress får folk att tippa över. 

– Om man jämför med ungefär medel av psykosförekomst i hela Stockholm och jämför med ett område som Rinkeby kan man se att det bor ungefär dubbelt så många personer med psykossjukdom i Rinkeby jämfört med medel i Stockholms län, säger Christina Dalman som är överläkare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, vid Stockholms läns landsting.

Enligt Christina Dalman gäller den här förhöjda risken att drabbas av psykoser också barn som föds och bor i de här områdena. De löper dubbelt så stor risk att drabbas av en psykos. Men vad det här beror på vet man inte riktigt. 

Publicerad 2015-09-30

Läs mer

Läs hela artiklen och lyssna på inslaget på Sveriges Radios webbplats: