Är insatser för att höja den fysiska aktivitetsnivå hos barn med övervikt eller fetma effektiva?

Att öka den fysiska aktiviteten är ett viktigt hjälpmedel för att minska övervikt och fetma hos barn. Men resulterar de insatser som görs för att höja den fysiska aktivitetsnivån hos barn med övervikt och fetma i bestående livsstilsförändringar?

Livsstilsförändringar som att öka den fysiska aktiviteten är viktiga hjälpmedel för att minska övervikt och fetma hos barn. Många insatser görs för att öka den fysiska aktiviteten hos barn med övervikt eller fetma. Men vad händer med barns fysiska aktivitetsnivå när insatsen är slut, blir insatserna till bestående livsstilsförändringar?

Faktabladet granskar tidigare interventionsstudiers beskrivningar om hur den fysiska aktivitetsnivån påverkas hos barn med övervikt eller fetma.

Publicerad 2016-12-22

Kontaktperson