Unik studie visar att barn och unga rör sig för lite

Majoriteten av barn och unga når inte upp till rekommendationen om att vara fysiskt aktiva en timme om dagen. Det visar en rapport från Centrum för idrottsforskning (CIF).

Resultatet kommer från Riksmaten Ungdom som är den första nationella studie som gjorts med rörelsemätare (accelerometrar).

Barn och unga bör vara fysiskt aktiva i pulshöjande aktiviteter i minst en timme om dagen, enligt rekommendationer antagna av Svenska läkaresällskapet. Enligt rapporten från CIF var det bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna som nådde upp till den nivån.

- Vi har kommit fram till att många barn och unga rör på sig mindre än rekommendationen. Det riskerar att få hälsokonsekvenser på lång och på kort sikt. Fysisk aktivitet påverkar kroppens utveckling och kodition som i sin tur påverkar inlärningsförmåga och skolprestationer, säger Gisela Nyberg, forskare på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och Karolinska Institutet som genomfört undersökningen i samarbete med Livsmedelsverket.

- Att flickor rör sig mindre än pojkar tror jag beror på att de aktiviteter som nu finns passar pojkar bättre, både i skolan och på fritiden. Många spelar till exempel fotboll på rasterna, men då har flickorna ofta svårare att ta för sig.

Ojämlikhet i fysisk aktivitet

Studien visar även på ojämlikhet i fysisk aktivitet. Barn till föräldrar med lägre utbildning tenderar att ägna sig mer åt skärmaktiviteter. De deltar heller inte i samma utsträckning i idrottsmässiga föreningsaktiviteter.

- Vi ser skillnad i att barn till föräldrar med lägre utbildning inte i samma utsträckning som barn till föräldrar med högre utbildning deltar i föreningsliv. De rapporterar även att de har mer skärmtid, säger Gisela Nyberg.

- Det man göra är att låta fysisk aktivitet ta större plats i skolan, då når man alla barn och unga. Många flickor säger att de tycker om att dansa, men det kan vara för dyrt att gå på en aktivitet med dans. Då kan ett sätt vara att låta dansen komma in i skolan. Man bör anpassa aktiviteterna så att alla kan vara med och passar dem som rör sig minst.

Unik studie

Studien från Riksmaten Ungdom är unik. Av de närmare 1 700 elever från 51 skolor som har deltagit, har 900 mätt sin fysiska aktivitet med rörelsemätare (accelerometrar). Eleverna gick i årskurs 5 och 8 i grundskolan samt i årskurs två på gymnasiet. Med hjälp av rörelsemätarna har idrottsforskare kunnat mäta hur mycket och med vilken intensitet barnen rör sig under en vecka. Resultatet ger en bra bild av svenska barns och ungas fysiska aktivitet. Studien är en delstudie, slutrapporten från Riksmaten Ungdom på 3000 barn väntas om ungefär ett år och då kommer även resultat på barn och ungdomars matvanor att presenteras.

Den 10 maj 2017 överlämnade CIF rapporten till Socialdepartementet.

Publicerad 2017-05-15